Skip to content

Ilona Łyżwa

Nazywam się Ilona Łyżwa, jestem psychoterapeutką Gestalt szkolącą się w tym nurcie w Instytucie Treningu i Edukacji Gestalt w Rzeszowie. Prowadzę terapię indywidualną krótko- i długoterminową osób dorosłych i młodzieży w podejściu Gestalt. Uczestniczę nieustannie w szkoleniach i kursach wzbogacających i poszerzających moją wiedzę terapeutyczną. Prowadzę praktykę prywatną w gabinecie w centrum Krakowa oraz współpracuję z Centrum Psychoterapii Przestworza.

Ilona Łyżwa portret

Fot. Monika Broz

Kim jestem

  1. Jestem psychoterapeutką Gestalt, absolwentką Instytutu Treningu i Edukacji Gestalt w Rzeszowie. Prowadzę terapię indywidualną krótko- i długoterminową osób dorosłych i młodzieży w podejściu Gestalt. Wspieram wolontaryjnie młodzież w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Parkowej. Uczestniczę nieustannie w szkoleniach i kursach wzbogacających i poszerzających moją wiedzę terapeutyczną.

Wierzę, że celem terapii Gestalt jest przywrócenie odpowiedzialności za swoje życie. Poznanie mechanizmów, które często nam nie służą w nawiązywaniu relacji z innymi i ze światem. Nieustanne poszerzanie świadomości na swój temat podczas psychoterapii przywraca proces samoregulacji, odpowiedzialności za swoje życie, w wyniku czego stajemy się tym kim jesteśmy naprawdę, a nie tym kim chcielibyśmy być.

Towarzyszę osobom, które doświadczają trudności w swoim życiu, w relacjach, potrzebują pomocy w sytuacji kryzysowej lub wsparcia w swoim rozwoju. Doświadczającymi lęku, chronicznego obniżenia nastroju, niskiego poczucia wartości, przeżywającymi problemy związane z orientacją seksualną, tożsamością płciową, w czasie tranzycji, z trudnościami w relacjach, kryzysami w związkach. Wciąż poszerzam swoją wiedzę szkoląc się w wielu obszarach pracy z klientem.

Podstawą mojej pracy jest prawdziwy i autentyczny dialog, szczera relacja klient-terapeuta oraz afirmatywne podejście do pracy z klientem uwzględniające wszelką różnorodność.

W swojej pracy łączę relacyjność z elementami pracy z ciałem. Kieruję się zasadami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Superwizuję swoją pracę u certyfikowanych superwizorów.

Ilona ŁyŻwa

Czym jest Gestalt

Gestalt jest nurtem psychoterapeutycznym powstałym na podwalinach klasycznej psychoanalizy, czerpie z niej, ale opiera się na własnych zasadach. Filozoficznymi podwalinami Gestaltu są humanizm, egzystencjalizm i fenomenologia. Gestalt czerpie w pełni z koncepcji zachodniego świata, ale też filozofii wschodu, wykorzystuje holizm, w tym dialog egzystencjalny, teorię pola i teorię self.

Samo słowo Gestalt oznacza figurę, w praktyce chodzi o to, żeby wspólnie z terapeutą klient uchwycił to, co jest dla niego na ten moment czymś najważniejszym w jego życiu, coś,  czym razem w terapeutą chciałby się zająć (wyłaniającą się figurą), a następnie żeby się tym zająć. Gdy figura się rozpadnie, nazywamy to domknięciem Gestaltu, czyli domknięciem figury. Każde domknięcie figury, czyli domknięcie danego cyklu doświadczenia przybliża klienta do odzyskiwania przez niego naturalnej zdolności do samoregulacji. Ową zdolność do samoregulacji tracimy często w dzieciństwie poprzez twórczą adaptacje, polegająca na odcięciu się od wszelkich wrażeń, albo na ukierunkowaniu złości ku sobie, zamiast na zewnątrz. Dzięki temu jesteśmy w stanie przetrwać jako dzieci i dożyć wieku dorosłego, potem w wieku dorosłym możemy odzyskiwać dostęp do tego co utraciliśmy w dzieciństwie. W związku z tym Gestalt nie mówi o chorobach czy diagnozach, albo mówi mało, nie mówi też o zmianie jako celu psychoterapii, mówi natomiast o paradoksalnej teorii zmiany, która polega na tym, że nie zmieniamy się w kogoś nowego, ale poprzez udrażnianie cyklu doświadczania, domykaniu kolejnych figur podążamy w kierunku nas samych, czyli takich jakimi naprawdę jesteśmy, albo kiedyś byliśmy. Innymi słowy Gestalt daje szanse na wyjście z utknięcia, na powrót do bycia w ruchu i odzyskanie naturalnego cyklu samoregulacji poprzez poszerzanie świadomości na swój temat.

Terapeuci posługują się różnymi narzędziami, w tym eksperymentem, czyli doświadczeniem, w którym klient może popracować z wyżej wspomnianą figurą w bezpiecznych warunkach. Podstawą pracy w terapii Gestalt jest prawdziwy i autentyczny dialog, skupienie się na tym co „tu i teraz” oraz stworzenie prawdziwej, wspierającej relacji pomiędzy klientem a terapeutą, która jest lecząca.

Certyfikaty

Cennik

Pierwsza konsultacja – 200 zł
Terapia indywidualna – 200 zł
Psychoterapia LGBTQIA – 200 zł
Psychoterapia online – 200 zł
Pomoc w kryzysie – 200 zł
Psychoterapia młodzieży – 200 zł

Centrum Psychoterapii Przestworza – wg. cennika

Kontakt

502 688 646

Gabinet prywatny: ul. Św. Agnieszki 1/20, 31-071 Kraków

Centrum Psychoterapii Przestworza ul. J.Narzymskiego 22/1, 31-463 Kraków​

Ilona Łyżwa portret

Fot. Monika Broz

Formularz kontaktowy